กปภ.สาขาแหลมฉบัง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำดิบ(หนองกลางดง)ชำรุด จึงไม่สามารถส่งน้ำไปยังบริเวณสถานีจ่ายน้ำบูรพา _09/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแหลมฉบัง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำดิบ(หนองกลางดง)ชำรุด จึงไม่สามารถส่งน้ำไปยังบริเวณสถานีจ่ายน้ำบูรพา _09/10/2562


กปภ.สาขาแหลมฉบัง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำดิบ(หนองกลางดง)ชำรุด จึงไม่สามารถส่งน้ำไปยังบริเวณสถานีจ่ายน้ำบูรพา _09/10/2562

กปภ.สาขาแหลมฉบัง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำดิบ(หนองกลางดง)ชำรุด จึงไม่สามารถส่งน้ำไปยังบริเวณสถานีจ่ายน้ำบูรพา 

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.4 ม.7 ม.8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน