กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าร้านทองเทียนโต๊ะเฮง ตลาดหวั่งหลี _8/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าร้านทองเทียนโต๊ะเฮง ตลาดหวั่งหลี _8/10/2562


กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าร้านทองเทียนโต๊ะเฮง ตลาดหวั่งหลี _8/10/2562

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าร้านทองเทียนโต๊ะเฮง ตลาดหวั่งหลี ต.ประชาธิปปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ตั้งแต่ ซอยรังสิต - ปทุมธานี ( ตลาดรังสิต ) ถึง ซอยรังสิต - ปทุมธานี 31

(ซอยอู่รถเมย์ ข.ส.ม.ก.) ต.ประชาธิปปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 8/10/2562 (รอน้ำเต็มระบบ)

เลื่อนขึ้นข้างบน