กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำ เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด บริเวณสถานีโขดหิน_09/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำ เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด บริเวณสถานีโขดหิน_09/10/2562


กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำ เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด บริเวณสถานีโขดหิน_09/10/2562

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำ เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด บริเวณสถานีโขดหิน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.โขดหิน - เขาไผ่ ถ.กรอกยายชา ถ.หนองน้ำเย็น   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการวันพุธที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 22.00 - 02.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค.2562

เลื่อนขึ้นข้างบน