กปภ.สาขาบ้านฉาง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 ม.บริเวณ ถนน332 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ ชลบุรี_09/10/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 ม.บริเวณ ถนน332 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ ชลบุรี_09/10/2562


กปภ.สาขาบ้านฉาง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 ม.บริเวณ ถนน332 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ ชลบุรี_09/10/2562

กปภ.สาขาบ้านฉาง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 ม.บริเวณ ถนน332 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนน 332 จาก ปากทางเข้าวัดเขาชีจรรย์ ถึง นาวีเฮาส์ 40 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น. ของวันที่ 09/10/2562 

**** นาววีเฮาส์ 40 เป็นหมู่บ้านมีความสูงต่างระดับ พื้นที่สูง จะได้รับน้ำช้ากว่าเวลาที่กำหนด 

เลื่อนขึ้นข้างบน