กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 560 มม. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 560 มม.


กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 560 มม.

กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 560 มม.

บริเวณ หน้าโกดังมิตรภาพการสุรา (โรงเหล้าปากช่อง ) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ปากช่อง , ต.หนองสาหร่าย , ต.จันทึก  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 -18.30 น.ของวันที่ 20  พฤศจิกายน 2562 (รอน้ำเต็มระบบ)

เลื่อนขึ้นข้างบน