- กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านกรอบรูปเยื้องประปาระยอง_28/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

- กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านกรอบรูปเยื้องประปาระยอง_28/11/2562


- กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านกรอบรูปเยื้องประปาระยอง_28/11/2562

- กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านกรอบรูปเยื้องประปาระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.ศรีสมุทรโชค ,ถ.บุญศิริ , ถ.อำนวยสุข , ถ.ราชักดี , ถ.ชัยชุมพล , ถ.หลักเมือง , ถ.เลขาสันทัด ,

ถ.ภักดีบริรักษ์,ต.ท่าประดู่ , ซ.เด็กเล็ก , ถ.ศรีเมือง ,ชุมชนสนามเป้า , ถ.อดุลย์ธรรมประภาส , ซ.หินอ่อน , ถ.ข้างจวน , ซ.ทวีทรัพย์ , ซ.สัตว์แพทย์ ,

ถ.บางจาก , ถ.สัมฤทธิ์ , ถ.สมุทรคงคา , สมาคมประมง , ถ.สมุทรเจดีย์ , ถ.อารีย์ราษฎร์ , วัดปากน้ำ ,ก้นปึก , ถ.เลียบชายฝั่ง , ถ.ยมจิดา ,

ช.ขุนช้างตรงข้ามประปา , ม.ศุภลัย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 28/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน