- กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านภัทรนิเวศ ต.บางคูวัด อ.เมือง_(จำนวน 2 จุด) 29/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

- กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านภัทรนิเวศ ต.บางคูวัด อ.เมือง_(จำนวน 2 จุด) 29/11/2562


- กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านภัทรนิเวศ ต.บางคูวัด อ.เมือง_(จำนวน 2 จุด)  29/11/2562

- กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านภัทรนิเวศ ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ฝั่งร้านลาบมือทอง ถึง The Tree (ริมถนน 307) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณข้างสถานีไฟฟ้า (กฟภ.ปทุมธานี) ถ.ปทุมสายใน ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊วรรณ ถึง หน้าหมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ศรีสมาน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน