กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณ ซอยพญาสัจจา25(ทะเลทอง2) _29/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณ ซอยพญาสัจจา25(ทะเลทอง2) _29/11/2562


กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณ ซอยพญาสัจจา25(ทะเลทอง2) _29/11/2562

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. (เนื่องจากรอแม็คโคขุุดเจาะหน้างาน )

บริเวณ ซอยพญาสัจจา25(ทะเลทอง2) ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยพญาสัจจา25

(ทะเลทอง2)   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00น. ของวันที่ 29/11/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน