กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเปลือยเป็นสายเคเบิ้ลอากาศ บริเวณ ไลน์บ้านห้วยสูบ_30/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเปลือยเป็นสายเคเบิ้ลอากาศ บริเวณ ไลน์บ้านห้วยสูบ_30/11/2562


กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเปลือยเป็นสายเคเบิ้ลอากาศ บริเวณ ไลน์บ้านห้วยสูบ_30/11/2562

⚠️ กรณีเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเปลือยเป็นสายเคเบิ้ลอากาศ ⚠️

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวในวันเสาร์ที่30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00 - 17:00 น.

เพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเปลือยเป็นสายเคเบิ้ลอากาศ บริเวณ ไลน์บ้านห้วยสูบ ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ .กุฏโง้ง , ต.ทุ่งขวาง , ต.หน้าพระธาตุ , ต.นามะตูม , ต.หนองขยาด , ต.ไร่หลักทอง , ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และพื้น

ที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จช่วงประมาณ 17:00 น. ของวันที่ 30/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน