กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็กข้ามคลองขนาด 250 มม. บริเวณถนนสายยองแยง - บ้านโพธิ์_30/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็กข้ามคลองขนาด 250 มม. บริเวณถนนสายยองแยง - บ้านโพธิ์_30/11/2562


กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็กข้ามคลองขนาด 250 มม. บริเวณถนนสายยองแยง - บ้านโพธิ์_30/11/2562

กปภ.สาขานครราชสีมา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวในวันเสาร์ที่30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. - 12:00 น.

เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็กข้ามคลองขนาด 250 มม. บริเวณถนนสายยองแยง - บ้านโพธิ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านวังหิน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12:00 น. ของวันที่ 30/11/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน