กปภ.สาขาคลองหลวง อัพเดทความคืบหน้าข่าวรอน้ำเต็มระบบ บริเวณศูนย์เซียงกง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี_30/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง อัพเดทความคืบหน้าข่าวรอน้ำเต็มระบบ บริเวณศูนย์เซียงกง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี_30/11/2562


กปภ.สาขาคลองหลวง อัพเดทความคืบหน้าข่าวรอน้ำเต็มระบบ บริเวณศูนย์เซียงกง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี_30/11/2562

กปภ.สาขาคลองหลวง อัพเดทความคืบหน้าข่าวรอน้ำเต็มระบบ บริเวณศูนย์เซียงกง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเซียงกง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 11:30 น. ของวันที่ 30/11/2562 (รอน้ำเต็มระบบ)

เลื่อนขึ้นข้างบน