กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 2 จุด) _30/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 2 จุด) _30/11/2562


กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 2 จุด) _30/11/2562

กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ซอยเทศบาลตำบลบ้านซ่อง ต.บ้านซ่อง

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนเส้นไปทางอำเภอศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

--------------------------------------------------------------------

กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน ขนาด 100 มม. บริเวณ ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าถ่าน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 30 / 11 /2562

เลื่อนขึ้นข้างบน