กปภ.สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาปทุมธานี (R2) _30/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาปทุมธานี (R2) _30/11/2562


กปภ.สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาปทุมธานี (R2) _30/11/2562

กปภ.สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาปทุมธานี (R2) 

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.ธัญบุรี , อ.ลำลูกกา อ.เมือง (บางส่วน) จ.ปทุมธานี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 22.00 น. ของวันที่ 30/11/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน