กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมอเตอร์ไม่สามาตรสูบน้ำได้ ผลกระทบ อ.แหลมสิงห์ (ทั้งหมด) จ.จันทบุรี_30/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมอเตอร์ไม่สามาตรสูบน้ำได้ ผลกระทบ อ.แหลมสิงห์ (ทั้งหมด) จ.จันทบุรี_30/11/2562


กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมอเตอร์ไม่สามาตรสูบน้ำได้ ผลกระทบ อ.แหลมสิงห์ (ทั้งหมด) จ.จันทบุรี_30/11/2562

กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมอเตอร์ไม่สามาตรสูบน้ำได้ ผลกระทบ อ.แหลมสิงห์ (ทั้งหมด) จ.จันทบุรี

 จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.ขลุง ทั้งหมด และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 01.00 น. ของวันที่ 30/11/2562 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน