กปภ.สาขาสีคิ้ว แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม.บริเวณ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_30/11/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสีคิ้ว แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม.บริเวณ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_30/11/2562


กปภ.สาขาสีคิ้ว แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม.บริเวณ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_30/11/2562

กปภ.สาขาสีคิ้ว แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 มม.บริเวณ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน