กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใส บริเวณ สถานีผลิตน้ำของกปภ.สาขาฉะเชิงเทรา_02/12/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใส บริเวณ สถานีผลิตน้ำของกปภ.สาขาฉะเชิงเทรา_02/12/62


กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใส บริเวณ สถานีผลิตน้ำของกปภ.สาขาฉะเชิงเทรา_02/12/62

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 21.00 - 06.00 น. ของวันถัดไป

เพื่อดำเนินการล้างถังน้ำใส บริเวณ สถานีผลิตน้ำของกปภ.สาขาฉะเชิงเทรา จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนจุลละนันทน์ , ถนนสุขเกษม , ถนนยุทธดำเนิน , ถนนเรืองวุฒิ , ถนนหน้าเมือง ,

ถนนมรุพงษ์ , ถนนศุภกิจ , ถนนพานิช , ถนนฉช-บางน้ำเปรี้ยว , ถนนฉช-บางขนาก , อบต.ท่าไข่ , อบต.บ้านใหม่ ,

ถนนศรีโสธร (ฝั่งองค์การโทรศัพท์) , อบต.บางขวัญ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 06.00 น. ของวันที่ 03/12/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน