กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าสำนักงานประปาเขต 2 สระบุรี_02/12/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าสำนักงานประปาเขต 2 สระบุรี_02/12/62


กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าสำนักงานประปาเขต 2 สระบุรี_02/12/62

** กรณีท่อแตกฉุกเฉิน 

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าสำนักงานประปาเขต 2 สระบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มทบ. 18 กรมสรรพาวุธสระบุรี ต.ปากข้าวสาร , ต.กุดนกเปล้า , ต.ตลิ่งชัน

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 02/12/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน