กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว บริเวณ ต.โตนด อ.โนนสูง_02/12/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว บริเวณ ต.โตนด อ.โนนสูง_02/12/62


กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว บริเวณ ต.โตนด อ.โนนสูง_02/12/62

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำของ กปภ.สาขานครราชสีมา ที่ส่งมาให้ กปภ.สาขาโนนสูงชำรุด บริเวณ ต.โตนด อ.โนนสูง

จ.นครราชสีมา จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนมิตรภาพ ต.บิง , ต.ใหม่ , ต.ดอนหวาย , ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 02/12/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน