กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 300 มม. บริเวณสามแยกทางเข้าสวนสน_02/12/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 300 มม. บริเวณสามแยกทางเข้าสวนสน_02/12/62


กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 300 มม. บริเวณสามแยกทางเข้าสวนสน_02/12/62

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 300 มม. บริเวณสามแยกทางเข้าสวนสน ถนนสุขุมวิท

ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ บึงสำนักใหญ่ ต.ชากพง , ต.แกลง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24:00 น. ของวันที่ 02/12/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน