กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ แยกบางคูวัด หลังป้อมตำรวจ_03/12/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ แยกบางคูวัด หลังป้อมตำรวจ_03/12/62


กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ แยกบางคูวัด หลังป้อมตำรวจ_03/12/62

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00 - 02.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณ แยกบางคูวัด หลังป้อมตำรวจ จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยโรงเหล้า , เสียบคลองเกราะเกรียง , หมู่บ้านลานทอง , หมู่บ้านธนาลิน , ซอยอาสาเฮ้าส์ , ซอยหลวงปู่ยิ้ม

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 04/12/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน