กปภ.สาขาหนองแคประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณ โรงกรองน้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี_02/12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองแคประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณ โรงกรองน้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี_02/12/2562


กปภ.สาขาหนองแคประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณ โรงกรองน้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี_02/12/2562

กปภ.สาขาหนองแคประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณ โรงกรองน้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  อ.หนองแค จ.สระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 02/12/2562 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน