วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 - 22.00 น. กปภ.สาขาพนัสนิคม จะดำเนินการลดแรงดันและปริมาณน้ำ เนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะจันทร์ จะดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายสายส่ง 115 KV (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 - 22.00 น. กปภ.สาขาพนัสนิคม จะดำเนินการลดแรงดันและปริมาณน้ำ เนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะจันทร์ จะดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายสายส่ง 115 KV


วันพฤหัสบดีที่  5  ธันวาคม  2562  เวลา  8.30  - 22.00 น. กปภ.สาขาพนัสนิคม จะดำเนินการลดแรงดันและปริมาณน้ำ เนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะจันทร์ จะดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายสายส่ง 115 KV

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 05-12-2019 08:30 ถึง 05-12-2019 22:00
สาเหตุ : เนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะจันทร์ จะดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายสายส่ง 115 KV
พื้นที่ปฏิบัติการ : อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : อ.พนัสนิคม เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ทั้งหมด) ต.กุฏโง้ง ต.บ้านช้าง ต.หน้าพะรธาตุ ต.หนองขยาด ต.นามะตูม ต.ทุ่งขวาง เขตอำเภอเกาะจันทร์ บริเวณเทศบาลตำบลท่าบุญมี ต.เกาะจันทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม : การประปาจึงจำเป็นต้องลดปริมาณน้ำในวันและเวลาดังกล่าว และสามารถเริ่มจ่ายน้ำ หลังจากการไฟฟ้าดำเนินการแล้วเสร็จโดยพื้นที่ต่ำจะได้รับปริมาณน้ำก่อนพื้นที่สูง
สอบถามได้ที่ : 0-3846-1042 0-3846-2973

เลื่อนขึ้นข้างบน