กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณข้างร้านอาหารอีเติ้ง อีต้อย ถึง คลองบางเตย,คลองควาย หมู่8 ถนน หมายเลข9_5/12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณข้างร้านอาหารอีเติ้ง อีต้อย ถึง คลองบางเตย,คลองควาย หมู่8 ถนน หมายเลข9_5/12/2562


กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณข้างร้านอาหารอีเติ้ง อีต้อย ถึง คลองบางเตย,คลองควาย หมู่8 ถนน หมายเลข9_5/12/2562

? ? แจ้งปิดน้ำล่วงหน้า? ? 

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 225 มม.(จะดำเนินการ เวลา 10.00 น. - 17.00 น.)

บริเวณข้างร้านอาหารอีเติ้ง อีต้อย ถึง คลองบางเตย,คลองควาย หมู่8 ถนน หมายเลข9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี   จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่  คลองบางเตย , คลองควาย , ซอยตรงข้ามร้านอาหารอีเติ้ง อีต้อย , ซอยโรงงิ้ว และ หมู่ 8 ต.บางเตย (ทั้งหมด) และพื้นที่

ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 6/12/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน