กปภ.สาขา ลําพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด500 มม. บริเวณ ต้นทางก่อนถึงปั้ม ปตท._6/12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา ลําพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด500 มม. บริเวณ ต้นทางก่อนถึงปั้ม ปตท._6/12/2562


กปภ.สาขา ลําพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด500 มม. บริเวณ ต้นทางก่อนถึงปั้ม ปตท._6/12/2562

กปภ.สาขา ลําพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด500 มม. บริเวณ ต้นทางก่อนถึงปั้ม ปตท. ต.รินปิง อ.เมือง จ.ลําพูน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.เมือง(ทั้งหมด) จ.ลําพูน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 6/12/2562 รอน้ำเต็มระบบ

ข้อมูลแจ้งเพิ่มเติมเวลา 21.00 น. เวลา 6/12/2562 จนท.สาขาแจ้งว่าจะเข้าดำเนินการซ่อมวันที่ 7/12/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน