กปภ.สาขาเถิน วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ขอแจ้งให้สำรองน้ำประปาไว้ใช้ก่อน เนื่องจากมีท่อเมนจ่ายน้ำประปาแตกรั่ว บริเวณทางเข้าซอย 11 บ้านสบคือ ถ.สายริมวัง_7/12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเถิน วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ขอแจ้งให้สำรองน้ำประปาไว้ใช้ก่อน เนื่องจากมีท่อเมนจ่ายน้ำประปาแตกรั่ว บริเวณทางเข้าซอย 11 บ้านสบคือ ถ.สายริมวัง_7/12/2562


กปภ.สาขาเถิน  วันที่ 7 ธันวาคม  2562 ขอแจ้งให้สำรองน้ำประปาไว้ใช้ก่อน เนื่องจากมีท่อเมนจ่ายน้ำประปาแตกรั่ว บริเวณทางเข้าซอย 11 บ้านสบคือ  ถ.สายริมวัง_7/12/2562

ประกาศแจ้งสำรองน้ำ

กปภ.สาขาเถิน  วันที่ 7 ธันวาคม  2562 ขอแจ้งให้สำรองน้ำประปาไว้ใช้ก่อน เนื่องจากมีท่อเมนจ่ายน้ำประปาแตกรั่ว บริเวณทางเข้าซอย 11 บ้านสบคือ  ถ.สายริมวัง

 ต.ล้อมแรด  อ.เถิน   จ.ลำปาง  ขอให้ผู้ใช้น้ำ บ้านสบคือ  ม. 10 ต.ล้อมแรด  อ.เถิน  จ.ลำปาง  ทำการสำรองน้ำประปาไว้ใช้  หากจะทำการปิดน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ

จะแจ้งให้ทราบ  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

เลื่อนขึ้นข้างบน