กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อAC ขนาด 150 มม. บริเวณ มบ.ล้านนาวิลล์ หน้าบ้านเลขที่ 199/9 ก่อนถึงซอย 2_07/12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อAC ขนาด 150 มม. บริเวณ มบ.ล้านนาวิลล์ หน้าบ้านเลขที่ 199/9 ก่อนถึงซอย 2_07/12/2562


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อAC ขนาด 150 มม. บริเวณ มบ.ล้านนาวิลล์ หน้าบ้านเลขที่ 199/9 ก่อนถึงซอย 2_07/12/2562

??ท่อแตกฉุกเฉิน ??

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อAC ขนาด 150 มม. บริเวณ มบ.ล้านนาวิลล์ หน้าบ้านเลขที่ 199/9 ก่อนถึงซอย 2

ต.สันผีเสื้อ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.ล้านนาวิลล์ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึง

ไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13. 00 น. ของวันที่ 7/12/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน