กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ โครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชคารและลูกจ้าง_16/1/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ โครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชคารและลูกจ้าง_16/1/2563


กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ โครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชคารและลูกจ้าง_16/1/2563

** ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า**

กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. (ดำเนินการตั้งแต่ 21.00 น.- 23.00 น. )

บริเวณ โครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชคารและลูกจ้าง กองทัพบกของกรมการสัตว์ทหารบกต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ ถ.เทศบาล 36,38 ชุมชนเขาเสด็จ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร 2,ชุมชนจัดสรร

โรงทอ,บ้านโคกสง่ ต.หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 20/1/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน