กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) _20/1/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) _20/1/2563


กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) _20/1/2563

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน้ากปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ,ศุนย์เครื่องมือกล , หมู่บ้านชานเมือง , หมู่บ้านบ้านใหม่ , หมู่บ้านศิริวัลย์

,หมู่บ้านโครงการสยามล้านนา, ตลอดจนถึง หมู่บ้านห้วยโป่งแข่หลังศาลากลาง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 20/1/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน