กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ_20/01/63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ_20/01/63


กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ_20/01/63

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 20-01-2020 20:00 ถึง 20-01-2020 00:00
สาเหตุ : ซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 100 มม.
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณบ้านนาเยีย
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ชุมชนนาเยีย แะบริเวณใกล้เคียง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามได้ที่ : 042222733

เลื่อนขึ้นข้างบน