กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 215 มม. บริเวณ สวนลูกคชาติ _11/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 215 มม. บริเวณ สวนลูกคชาติ _11/02/2563


กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 215 มม. บริเวณ สวนลูกคชาติ _11/02/2563

กปภ.สาขาพนมสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 215 มม. บริเวณ สวนลูกคชาติ ต.เขาอินซ้อน

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เขาอินซ้อน ม.2 , ม.15 ต.เกาะขนุน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำ

ประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่  11/02/2563  รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน