กปภ.สาขาบ้านบึง อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองหลวง ต.ท่าบุญมื อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี_(จำนวน2จุด) 13/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองหลวง ต.ท่าบุญมื อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี_(จำนวน2จุด) 13/02/2563


กปภ.สาขาบ้านบึง อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองหลวง ต.ท่าบุญมื อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี_(จำนวน2จุด) 13/02/2563

1. กปภ.สาขาบ้านบึง อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 17.00 น. เพื่อดำเนินการล้างถังตกตะกอน

และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลในระบบผลิตจ่ายน้ำ บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองหลวง ต.ท่าบุญมื อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านบึง , ต.หนองซ้ำซาก , ต.สำนักบก , ต.หนองไผ่แก้ว , ต.ดอนหัวฬ่อ , ต.นาป่า , ต.หนองตำลึง , ต.หนองรี ,

ต.หนองชาก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 09:30 น. ของวันที่ 13/02/2563 (รอน้ำเต็มระบบ)

---------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPE ขนาด 315 มม. บริเวณถนนสายอ่างเวียน - เนินโมก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.หนองอิรุณ , อ.หนองไผ่แก้ว , อ.หนองชาก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.30 น. ของวันที่ 13/02/2563 (รอน้ำเต็มระบบ)

เลื่อนขึ้นข้างบน