กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม. (มีทั้งหมด 2 จุด)_13/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม. (มีทั้งหมด 2 จุด)_13/02/2563


กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE  ขนาด 315 มม. (มีทั้งหมด 2 จุด)_13/02/2563

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่13 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10:00 - 15:00 น.   เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE

ขนาด 315 มม. บริเวณปากซอยนางทองอยู่ และ ปากซอยริมคลองบางโพธิ์ใต้ ม.4 ถนนปทุมสายใน ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี จากการดำเนินการ

ดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนปทุมสายใน ฝั่งตรงข้ามอู่ต่อเรือบางโพธิ์ใต้ ตั้งแต่คลองบางโพธิ์ใต้ ไปจนถึง โค้งวัดน้ำวน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำ

ประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จช่วงประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 13/02/2563

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่13 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10:00 - 15:00 น.  เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE

ขนาด 315 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านเดอะแพลนท์ ถนน 307 (ปทุม - กรุงเทพ) ม.3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนน307(ปทุม - กรุงเทพฯ) ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีบ้านฉาง ตั้งแต่คลองบางหลวง ไปจนถึง โตโยต้าชัวร์บ้านฉาง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำ

ประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จช่วงประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 13/02/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน