กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณข้างโรงเรียนวัดมิตรภาพหลังป้อมตำรวจ_12/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณข้างโรงเรียนวัดมิตรภาพหลังป้อมตำรวจ_12/02/2563


กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณข้างโรงเรียนวัดมิตรภาพหลังป้อมตำรวจ_12/02/2563

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณข้างโรงเรียนวัดมิตรภาพหลังป้อมตำรวจ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โรงเรียนมิตรภาพจน ไปจนถึง ปั๊มปตท.ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ , การประปาส่วนภูมิสาขามวกเหล็ก และพื้นที่

ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 12/02/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน