กปภ.สาขาชลบุรี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจาก กปภ.สาขาชลบุรีประสบปัญหาสภาวะภัยแล้ง จึงทำการปรับลดแรงดัน_12/2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจาก กปภ.สาขาชลบุรีประสบปัญหาสภาวะภัยแล้ง จึงทำการปรับลดแรงดัน_12/2/2563


กปภ.สาขาชลบุรี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจาก กปภ.สาขาชลบุรีประสบปัญหาสภาวะภัยแล้ง จึงทำการปรับลดแรงดัน_12/2/2563

กปภ.สาขาชลบุรี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจาก กปภ.สาขาชลบุรีประสบปัญหาสภาวะภัยแล้ง จึงทำการปรับลดแรงดัน เพื่อประคองปริมาณน้ำพร้อมกับควบคุมการผลิต

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองไม้แดง , ต.คลองตำหรุ , ต.บางทราย , ต.ดอนหัวฬ่อ , ต.นาป่า และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

เลื่อนขึ้นข้างบน