กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 600 มม. บริเวณสถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก_13/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 600 มม. บริเวณสถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก_13/02/2563


กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 600 มม. บริเวณสถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก_13/02/2563

กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 600 มม. บริเวณ สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ชากนอก
- ชุมชนหนองหิน
- ชุมชนหนองกระบอก
- ชุมชนเขามะกอก
- ถนนสุขุมวิท ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 79 ถึง ซอย 93
- ถนนสุขุมวิท ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 54 ถึง ซอย 64
- ถนนเทพประสิทธิ์
- วัดธรรมสามัคคี
- ถนนชัยพฤกษ์ 2 (ทั้งหมด)
- ถนนพัทยาใต้ (ฝั่งซ้าย)
- ซอยกอไผ่
- ซอยกรมที่ดิน

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19:00 น. ของวันที่ 13/02/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน