กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณใกล้อบต.สำนักท้อน ต.สำนักท้อน_13/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณใกล้อบต.สำนักท้อน ต.สำนักท้อน_13/02/2563


กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณใกล้อบต.สำนักท้อน ต.สำนักท้อน_13/02/2563

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณใกล้อบต.สำนักท้อน ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1, ม.2, ม.5 และ ม.7 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่

ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18:00 น. ของวันที่ 13/02/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน