กปภ.สาขาพิมาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม. บริเวณโค้ง​ก่อนถึงฟาร์ม​หมูข้างศาลเจ้าโคกใหญ่ทับสวาย_13/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิมาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม. บริเวณโค้ง​ก่อนถึงฟาร์ม​หมูข้างศาลเจ้าโคกใหญ่ทับสวาย_13/02/2563


กปภ.สาขาพิมาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม. บริเวณโค้ง​ก่อนถึงฟาร์ม​หมูข้างศาลเจ้าโคกใหญ่ทับสวาย_13/02/2563

กปภ.สาขาพิมาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 250 มม. บริเวณโค้ง​ก่อนถึงฟาร์ม​หมูข้างศาลเจ้าโคกใหญ่ทับสวาย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ นพวงโพล ไปจนถึง อำเภอห้วยแถลง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น. ของวันที่ 13/02/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน