กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ แยกหมู่บ้านคลองขุดใหม่_13/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ แยกหมู่บ้านคลองขุดใหม่_13/02/2563


กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ แยกหมู่บ้านคลองขุดใหม่_13/02/2563

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ แยกหมู่บ้านคลองขุดใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.ริมคลองขุดใหม่ ทั้งหมด ซ.ศุภกิจ 1 ทั้งหมด (ตรอกข้าวหลาม) ถ.ศุภกิจ - ฝั่งวัดเทพ ทั้งหมด

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 13/02/2563 

เลื่อนขึ้นข้างบน