กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 800 มม. บริเวณสถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 800 มม. บริเวณสถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก


กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 800 มม. บริเวณสถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก

ท่อแตกฉุกเฉิน

กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 800 มม. บริเวณสถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่   เขาตาโล , ทุ่งกลม-ตาลหมัน , เนินพลับหวาน , พรประภานิมิตร ,

 ซอยฟาร์มจระเข้ (ทั้งหมด)  , พัทยากลาง พื้นที่สูง , ถนนพัฒนาการ , วัดธรรมสามัคคี , หมู่บ้านสิริน , หมู่บ้าน PMC 1, 2, 7

หมู่บ้านพรเทพ 1, 3, 4, 7, 8 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 14/02/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน