กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ (ท่อส่งน้ำ) ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณ สามแยกคลองขุด_14/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ (ท่อส่งน้ำ) ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณ สามแยกคลองขุด_14/02/2563


กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ (ท่อส่งน้ำ) ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณ สามแยกคลองขุด_14/02/2563

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ (ท่อส่งน้ำ) ท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณ สามแยกคลองขุด

ต.คลองขุด อ.ท่าไหม่ จ.จันทบุรี  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.ท่าใหม่ , ต.ตะกาดเง้า , ต.บางกะไชย (ทั้งหมด )

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 14/02/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน