กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว 3 จุด _14/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว 3 จุด _14/02/2563


กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  3 จุด _14/02/2563

ท่อแตกฉุกเฉิน

1.กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด315 มม. บริเวณภายในสถานีผลิตน้ำมาบยางพร ม.4 ต.มาบยางพร

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ม.3 และ ม.4 ต.มาบยางพร ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ  19.00 น. ของวันที่ 14/02/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

------------------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ยายร้า ซอย4 ม.5 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1, 2, 5 , 7 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 14/02/2563

----------------------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE  ขนาด 225 มม.บริเวณใกล้ อบต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ม.1, 2, 5 , 7 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ  19.30 น. ของวันที่ 14/02/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน