กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณข้าง อบต.บ้านใหญ่_14/02/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณข้าง อบต.บ้านใหญ่_14/02/2563


กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณข้าง อบต.บ้านใหญ่_14/02/2563

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณข้าง อบต.บ้านใหญ่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านใหญ่ไปจนสุดปลายท่อหมู่บ้านสวนแสนสุข และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.30 น. ของวันที่ 14/02/2563 รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน