-กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีเพิ่มแรงตันเขาเสด็จและบ้านเอื้ออาทร ต.หนองสาหราย อ.ปากช่อง_08/04/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

-กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีเพิ่มแรงตันเขาเสด็จและบ้านเอื้ออาทร ต.หนองสาหราย อ.ปากช่อง_08/04/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน