กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกปภ.สาขาศรีราชาจะทำการตัดประสานท่อ PE ขนาด 225 บริเวณสี่แยกเขาดิน ซอย 12 _29/05/2563 จำนวน 2 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกปภ.สาขาศรีราชาจะทำการตัดประสานท่อ PE ขนาด 225 บริเวณสี่แยกเขาดิน ซอย 12 _29/05/2563 จำนวน 2 จุด


กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกปภ.สาขาศรีราชาจะทำการตัดประสานท่อ PE ขนาด 225 บริเวณสี่แยกเขาดิน ซอย 12  _29/05/2563 จำนวน 2 จุด

แจ้งปิดน้ำล่วงหน้า

1.กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกปภ.สาขาศรีราชาจะทำการตัดประสานท่อ PE ขนาด 225

(ดำเนินการเวลา 08.00o. - 12.00 น.) บริเวณสี่แยกเขาดิน ซอย 12  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

เขาดิน ซอย 12,13,14 และซอย 26 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 1/06/2563

.......................................................................................

2.กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวในวันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. - 18.00 น.

เนื่องจากจะทำการย้ายแนวท่อการก่อสร้างแนวท่อระบายของกรมทางหลวง บริเวณ ฝั่งสวนผีเสื้อ - หนองข้างคอก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สถานีตำรวจภูธรภาค 2 บริเวณห้วยกุ่ม หนองข่าซอย 6,7,8,10,11 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 01/06/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน