กปภ.สาขารังสิต แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำแรงต่ำรังสิตและสถานีเมืองเอก_29/05/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำแรงต่ำรังสิตและสถานีเมืองเอก_29/05/2563


กปภ.สาขารังสิต แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำแรงต่ำรังสิตและสถานีเมืองเอก_29/05/2563

กปภ.สาขารังสิต แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำแรงต่ำรังสิตและสถานีเมืองเอก

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตรับผิดชอบของกปภ.สาขารังสิต (ทั้งหมด)    และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย   

ได้แก้ไขแล้วเสร็จเวลา 19.00 น.ของวันที่ 29/05/2563 รอน้ำเต็มระบบ 

เลื่อนขึ้นข้างบน