กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซอ่อมท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณซอยวิเศษมงคล บ้านดงเค็ง_29/05/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซอ่อมท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณซอยวิเศษมงคล บ้านดงเค็ง_29/05/2563


กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซอ่อมท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณซอยวิเศษมงคล บ้านดงเค็ง_29/05/2563

 

กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซอ่อมท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณซอยวิเศษมงคล บ้านดงเค็ง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ พี่นที่ชุมชนสีแยกบ้านจั่น ถนนอุดร-ขอนแก่น -บ้านดงเค็ง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 22.30 น. ของวันที่ 29/05/2563 

เลื่อนขึ้นข้างบน