กปภ.สาขาเกาะสมุย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็ก ขนาด 300 มม. บริเวณสะพานท่ามะเร็ต ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี_29/05/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเกาะสมุย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็ก ขนาด 300 มม. บริเวณสะพานท่ามะเร็ต ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี_29/05/2563


กปภ.สาขาเกาะสมุย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็ก ขนาด 300 มม. บริเวณสะพานท่ามะเร็ต ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี_29/05/2563

กปภ.สาขาเกาะสมุย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็ก ขนาด 300 มม. บริเวณสะพานท่ามะเร็ต ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 เรือนจำอำเภอเกาะสมุย สะพานท่ามะเร็ต ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 29 / 05 /2563

เลื่อนขึ้นข้างบน