กปภ.สาขาลพบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300 มม.บริเวณทางไปนิคมสร้างตนเอง จ.ลพบุรี_01/06/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลพบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300 มม.บริเวณทางไปนิคมสร้างตนเอง จ.ลพบุรี_01/06/2563


กปภ.สาขาลพบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300 มม.บริเวณทางไปนิคมสร้างตนเอง จ.ลพบุรี_01/06/2563

กปภ.สาขาลพบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300 มม.บริเวณทางไปนิคมสร้างตนเอง จ.ลพบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าศาลา ต.นิคมสร้างตนเอง จ.ลพบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 12.00 น.ของวันที่ 01/06/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน