กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 3 จุด _01/06/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 3 จุด _01/06/2563


กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  จำนวน 3 จุด _01/06/2563

1.กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการทดสอบระบบประปา (ค้นหาจุดแตกรั่ว) บริเวณบ้านเชียงพิณ ถ.อุดรธานี-กุดจับ ต.เชียงพิณ

อ.เมือง จ.อุดรธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านเชียงพิณ บ้านดอกเกียด บ้านโนนตาล บ้านหนองตูม บ้านถ่อน บ้านหนองสวรรค์

บ้านวัวข้อง ถ.อุดรธานี-กุดจับ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเริ่มเนินการในช่วงเวลาประมาณ 20.00-22.00 ของคืนวันอังคารที่ 02/06/2563

-----------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อจ่ายน้ำ ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอยประชานิมิตร ถ.รอบเมือง

ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนประชานิมิตร ซอยประชานิมิตร ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.30 น. ของวันที่ 01/06/2563

-------------------------------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณ สะพานบ้านอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้น สะพานบ้านอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 01/06/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน