กปภ.สาขาบ้านบึง อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ การเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 250 มม. บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบึง_04/06/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ การเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 250 มม. บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบึง_04/06/2563


กปภ.สาขาบ้านบึง อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ การเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 250 มม. บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบึง_04/06/2563

กปภ.สาขาบ้านบึง อัพเดทความคืบหน้ารอน้ำเต็มระบบ การเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 250 มม. บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบึง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านหนองนาเขียว , ต.คลองกิ่ว , ต.หนองซาก , ต.หัวกุญแจ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12:30 น. ของวันที่ 4/06/2563 (รอน้ำเต็มระบบ)

เลื่อนขึ้นข้างบน